MLI Intermanagement
Sturen op verandering
Gerard Philipestraat 13
1325 LL Almere
T
E
+31 6 53783868

Leergang Waardegedreven leiderschap, varen op het moreel kompas

Sturen op Resultaat en Waarden: over de spanning tussen materie en geest, module 5, 15 november 2013 van 13.30 tot 17.00 uur.
Gastspreker Prof. Dr. Govert Buijs
Hoogleraar Politieke Filosofie aan de VU. Publiceert regelmatig en spreekt over ‘De banaliteit van het management’, over het belang van taal, domeinkenmerken, systeemimmuniteit en ‘Agape’ als gemeenschapsbegrip.
Kasteel Huize Harmelen
Meer informatie
Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan snel aan, het aantal plaatsen is beperkt!

Leergang Waardegedreven leiderschap, varen op het moreel kompas

Waardegedreven Leiderschap, Varen op het Moreel Kompas, module 4, 18 oktober 2013 van 13.30 tot 17.00 uur.
Gastspreker Dr. An Verlinde
Criminologe, Antropologe en Sociaal Psychologe
In ons boek over waardegedreven leiderschap¹ staat het moreel kompas centraal. Maar hoe ontwikkel je dit moreel kompas en over welke waarden en waardesystemen hebben we het dan? Succesvolle leiders hebben een helder besef van het eigen waardestelsel en zijn in staat dat zichtbaar te maken in de praktijk van alledag. Maar continu blijft ook voor hen de vraag: hoe blijf ik koersvast? Hoe krachtig en kwetsbaar durf ik te zijn? Handelen vanuit een persoonlijk moreel kompas betekent steeds weer leren, ontdekken, doorgaan, incasseren en groeien. Op die manier worden de kardinale deugden beoefend, die als de spaken van een wiel de essentie zijn van (publiek) leiderschap. Meer informatie

Workshops Dynamiek en Onzekerheid als Kans en Archetypen van Leiderschap

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende workshops in onze reeks over waardegedreven leiderschap.

Archetypen van leiderschap (nieuw)

In de middag van 6 september 2013 kijken we naar de archetypes van leiderschap en hoe die zich manifesteren op essentiële momenten, die iedere leider meemaakt.
Filmfragmenten en andere verbeeldingen bevorderen een indringende uitwisseling met en tussen de deelnemers. In bijgevoegde aankondiging treft u meer informatie over deze bijeenkomst.
Vanwege het succes van de vorige module starten wij de reeks op 6 september 2013 opnieuw met Dr. Jan Willem Brinkman, voormalig Generaal-Majoor van de Nederlandse Landmacht en momenteel interim bestuurder in de ziekenhuiszorg. Vanuit zijn lange militaire ervaring rijkt hij verrassend relevante inzichten aan voor bestuurders. Zie Workshop Archetypen van leiderschap.

Dynamiek en Onzekerheid als Kans (herhaling)

‘Dynamiek en Onzekerheid als Kans’ wordt gehouden op vrijdagochtend 6 september 2013.
‘In Nederland wordt vaak over de krijgsmacht als karikatuur gedacht’, zo opende Dr. Jan Willem Brinkman de workshop. Mensen gaan ervan uit dat er een opdracht wordt gegeven en dat die zo uitgevoerd wordt. In werkelijkheid is dit zeker niet zo en zou het zelfs gevaarlijk voor de manschappen kunnen zijn.

Een eenheid in Afghanistan bijvoorbeeld heeft uiteraard een heldere missie, maar zal binnen de kaders van die opdracht zelf moeten bepalen hoe deze kan worden gerealiseerd. Er kan namelijk van alles gebeuren; beschietingen, risico van bermbommen of sluipschutters in gebouwen. De missiecommandant moet dan direct handelen en kan niet even afstemmen en wachten op instructies van zijn opdrachtgever.
De heer Brinkman citeert ‘geen enkel plan overleeft het eerste schot’ (Van Molcke).
Dit inzicht wordt breed herkend: Welk plan je ook van te voren bedenkt, zodra de dynamiek optreedt moet je improviseren. De huidige methodiek in de krijgsmacht is erop gebaseerd alles decentraal te beleggen met duidelijke doelen, maar zo min mogelijk regels en beperkingen. Hierdoor krijg je een organisatie die meedenkt en zelf problemen gaat oplossen. Een vorm van denken die het hedendaagse leiderschap een nieuwe dynamiek geeft.
Zie Workshop Dynamiek en onzekerheid als kans.

De beelden aan de top zijn vaak anders dan de werkelijkheid, zo stelt Marianne, en dat botst met een top-down systeem van besturen. Hoewel aanvankelijk de vergelijking tussen de zorgsector en defensie vreemd lijkt, blijkt tijdens de discussie dat veel ideeën juist vernieuwend en zeer toepasbaar zijn.

Diepgang en persoonlijk

De eerste twee workshops zijn door de deelnemers zeer positief ontvangen. Uit de reacties maken wij op dat de combinatie van inspirerende inleiders, diepgang en persoonlijke interactie zeer wordt gewaardeerd. Het mooiste compliment vinden wij dat deze bijeenkomsten geen pasklare antwoorden opleveren, maar vragen die het waard zijn om mee naar huis te nemen.

Het maximaal aantal deelnemers aan de modules is 30 per keer, waardoor de bijeenkomsten altijd een intiem en interactief karakter krijgen. Doordat u ook per keer kunt inschrijven op de modules, kan de groep per keer wisselend van samenstelling zijn, hetgeen naar wij hopen een interessant effect teweeg kan brengen. U krijgt in ieder geval de kans uw persoonlijk netwerk op deze wijze verder te ontwikkelen.

Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan snel aan, het aantal plaatsen is beperkt!

Macht en Moraliteit; het (on)gelijk van Machiavelli (wordt niet meer herhaald)

Dr. Paul Meijs, als politiek filosoof gespecialiseerd in de werken van Machiavelli en andere grote denkers over politiek, macht en moraal, maakt hier gelijk korte metten mee door stellige uitspraken te doen waarbij hij regelmatig Machiavelli citeert: ‘Macht is het enige dat er toe doet, er is weinig moraal; macht is immers a-moreel’.

Marianne vertelt over haar ervaringen met integere bestuurders die ze ziet veranderen zodra status en eigen belangen in het geding komen. Mensen worden vilein, gaan schreeuwen, intimideren en chanteren. Dan komt de vraag of Machiavelli toch gelijk heeft.
Het wordt een diepgaande en persoonlijke zoektocht voor de deelnemers, waarbij de vraag hoe het zit met de relatie tussen geluk en macht tot mooie inzichten leidde, maar ook tot vragen die de deelnemers mee naar huis nemen om nog eens goed op door te denken.
De workshop eindigt niet met een unanieme mening of Machiavelli nu wel of geen gelijk heeft, maar de prikkelende stellingen van Paul Meijs hebben menigeen indringend aan het denken gezet.
Zie Workshop Macht en Moraliteit.

Deelnemers over de workshops op 21 juni:

‘Vanmorgen was het heel leuk, de manier waarop Paul Meijs ons liet kijken in onze eigen spiegel van macht maakte veel los. Heel boeiend om te voelen hoe dat voor mijzelf is. Mijn verlangen gaat niet zo zeer om materie maar om steeds nieuwe dingen te leren.
Er zijn ook binnen scholen enorme machtsstrijden gaande. Mensen zeggen dan op te komen voor het algemeen belang, maar dan blijkt het uiteindelijk toch eigenbelang te zijn. Ik heb weer veel om over na te denken.
Marius Poelman (directeur Luzac College)

‘Vandaag is bij mij in ieder geval heel duidelijk geworden dat een beetje veranderen niet kan; het roer moet echt om. In de visie op leiderschap zoals Jan Willem Brinkman die vandaag heeft toegelicht gaat het om echt gezag, ver van en voorbij het ego.
Een bijzondere opbouw na de confronterende ochtendsessie over macht. Je moet goede afwegingen maken voor jezelf. Binnen onze organisatie wordt deze leergang intern door Marianne gegeven, hierdoor wordt de toepasbaarheid groot. Beweging krijg je alleen met een breekijzer!
Ellen Sleebe (Manager HRM, Xonar Jeugdzorg Maastricht)

Reacties op de eerste leergang ”waardegedreven leiderschap: varen op het moreel kompas” in 2012

‘Ik had behoefte aan verdieping op leiderschap, aan herijking van het kompas, aan ontmoeting op niveau, aan inspiratie, aan nieuwe kennis. De leergang voldeed zeker aan mijn verwachting; en meer dan dat op de aspecten inspiratie en herijking’.
Dick de Boer, bestuurder Koninklijke Auris Groep, Gouda

‘Het belangrijkste dat de leergang mij heeft geboden is het denkproces dat op gang gekomen is, over de diepere motieven om leider te (willen) zijn. Ik denk vernieuwd na over de ethische kant van leiderschap. Het heeft me geleerd te relativeren wat mogelijk is in de rol van bestuurder en tegelijkertijd ervaar ik hoe wezenlijk het is wie je bent en wat je passie is voor het werk’.
Els Koster, bestuurder Libertas Leiden, Leiden

‘In deze leergang wilde ik graag toetsen of ik met mensen die voornamelijk buiten ‘mijn sector’ actief zijn tot een rijker sturingskader kon komen dan waarmee ik insiders doorgaans de crisisachtige ontwikkelingen in de gezondheidszorg te lijf zie gaan. Daarbij wilde ik natuurlijk ook toetsen of ik mijzelf kon losmaken van de paradigma’s die ik zelf hanteer, ook als de opvattingen van de anderen niet de mijne zouden zijn. Het programma, zeker het morele kader, is voor mij een boeiende proeftuin gebleken’.
Vincent Schouten, bestuurder a.i. XONAR, Maastricht

‘Tijdens de leergang heb ik een inbreng gehad vanuit mijn zoektocht naar het vormgeven van de christelijke identiteit van onze scholen. De nadruk op Kwetsbaarheid in deze leergang heeft alles te maken met hoe mensen binnen CVO met de identiteit om moeten gaan.
Wim Littooij, bestuurder CVO Rotterdam, Rotterdam
‘Ik zocht in de leergang het proces om met een groep gemotiveerde mensen op zoek te gaan naar het duiden van veranderingen in de maatschappij en dit dan verbinden aan persoonlijk leiderschap. Ook dwarsverbanden kunnen aanbrengen tussen de verschillende organisatietypen qua leiderschap. De zoektocht naar veranderingen in de maatschappij is duidelijk uit de verf gekomen. Zeker ook door de gekozen inleiders. Met Scharmer had ik wat minder, maar via de reis van de Held heb ik toch het idee de essentie te pakken te hebben’.
Nel Sangers, plaatsvervangend directeur Staatbosbeheer