MLI Intermanagement
Sturen op verandering
Gerard Philipestraat 13
1325 LL Almere
T
E
+31 6 53783868

Leiderschapsprogramma: van maakbaarheid naar kwetsbaarheid - Leergang IV 2015-2016

We leven in turbulente tijden, waarin op allerlei fronten zich crises manifesteren: politiek, bestuurlijk, financieel, economisch, maatschappelijk en ecologisch piept en kraakt het. Iedereen voelt aan dat wezenlijke doorbraken nodig zijn om de samenleving ook in de toekomst vitaal te houden. Topmanagers en bestuurders die werkzaam zijn in het publieke domein staan vaak in het oog van de orkaan.
Van hen wordt visie, koers en daadkracht verwacht. Maar de eisen die aan hen worden gesteld zijn vaak tegenstrijdig. Enerzijds moeten bijvoorbeeld kosten worden gereduceerd, maar anderzijds wordt ook een kwaliteitsimpuls gevraagd. Of wordt van de bestuurder verwacht dat hij in goed contact staat met ‘de werkvloer’ of de ‘klant’, terwijl aan de andere kant schaalvergroting of juist krimp aan de orde is.
Met grote regelmaat staan leiders voor paradoxale situaties en dilemma’s waarin richting gekozen moet worden of knopen worden doorgehakt. Hoe vergroten moderne leiders hun koersvastheid? Welke morele onderleggers hanteren zij hierbij? Hoe blijf je staande in situaties waarin de eenzaamheid aan de top, die bedwelmend prettig kan zijn, ook de nodige valkuilen met zich meebrengt? Op welke diepere gronden baseert een succesvol leider de koers van de instelling waaraan leiding wordt gegeven, of motiveert hij of zij pijnlijke keuzes?
Lees verder

Data bijeenkomsten

ModuleTitelDatum
Module IStilstaan bij de tijd: over het belang van Kairosvrijdag 16 oktober 2015
Module IIMacht en Machiavellivrijdag 4 december 2015
Module IIIDe oplossing is het probleem nietvrijdag 15 januari 2016
Module IVMoreel Kompasvrijdag 19 februari 2016
Module VDe rol van waarden in veranderingsprocessenvrijdag 18 maart 2016
Module VIWaardegedreven leiderschap in de praktijkvrijdag 22 april 2016

Overzicht bijeenkomsten najaar 2015 - voorjaar 2016

1e Module: Stilstaan bij verandering: over het belang van Kairos, vrijdagmiddag 16 oktober 2015

Een nieuwe bevlogenheid. Over de Griekse god van het ‘geschikte ogenblik’ en de juiste menselijke maat. Joke Hermsen houdt een bevlogen betoog over de betekenis van Kairos in deze tijd waarin de samenleving zich in een overgangsfase lijkt te bevinden van een tijdperk waarin individualisering en rationalisering dominante waarden waren, naar een tijdperk waarin andere waarden en oplossingen dominant zullen worden. En waarin Kairos ons kan helpen in het vinden van “nieuwe vormen van samenleven en naar nieuwe, harmoniserende verhoudingen teneinde de wereld bewoonbaar en leefbaar te houden”.
In deze eerste module van de leergang staan we vanuit dit perspectief stil bij de kernvraag van deze leergang: hoe creëer je in deze turbulente tijden voldoende ‘mentale ruimte’ om stil te staan bij wat er om je heen gebeurt en vanuit welke overtuigingen of diepere drijfveren je daarop reageert.
Gesprekspartner: Dr. Joke Hermsen, filosofe, letterkundige, schrijver.
Meer info of aanmelden

2e Module: Macht en Machiavelli, de praktijk en het moreel kompas, vrijdagmiddag 4 december 2015

In deze module zoeken we de spanning op tussen moraliteit en macht. Paul Meijs is hierin onze gewaardeerde opponent. Wie Paul Meijs eerder heeft meegemaakt weet dat zijn bijdrage een garantie is voor scherpte, eruditie en pijnlijke inzichten. Het gedachtengoed van Machiavelli dient als uitvalsbasis voor een dialoog over de spanning tussen waardegedreven leiderschap en macht. Heeft Machiavelli toch gelijk? Is macht a-moreel? En wat is leiderschap dan? Hoe beweeg ik zelf in dat spanningsveld? U bent de macht die u vertegenwoordigt. Wat betekent dat voor mijn stijl van leiderschap? En hoe verhoudt mijn waardesysteem zich tot dat van mijn eigen organisatie en mijn omgeving?
Gesprekspartner: Dr. Paul Meijs, filosoof Universiteit Tilburg
Meer info of aanmelden

3e Module: De oplossing is het probleem niet! Vrijdagmiddag 15 januari 2015

In deze module richten we onze aandacht op actuele vraagstukken rondom ethiek en integriteit en de betekenis van het “moreel kompas”. We gaan op zoek naar de achterliggende vraagstukken die “deze tijd van transities en transformaties” kenmerken en onderzoeken hoe moreel leiderschap van betekenis kan zijn voor het oplossen of op tafel krijgen van die vraagstukken. En wat dat vraagt van de managers en leiders die verantwoordelijkheid dragen in organisaties.
Gesprekspartner: Dr. Edgar Karssing, universitair hoofddocent Ethiek en Integriteit, Nijenrode

Gisteren zijn Jacco, Saskia, Jon, Vincent, Wieke, Barbara en ik weer naar onze inmiddels vaste heistek in de Lage Vuursche geweest. Hier hebben we het volgende blok behandeld van ons traject in het kader van het Waardegedreven leiderschap. Dit keer kwamen de leiderschapstypes aan de orde en hebben we op een boeiende en intensieve manier gekeken naar onze drijfveren en remmingen. Daarnaast hebben we ook onze drijfveren voor het werk wat we doen met elkaar gedeeld. Al deze onderdelen van dit blok hadden als doel om bekend te worden met elkaars uitgangspunten en een beter inzicht te krijgen in de onderdelen waar we elkaar als collega's kunnen ondersteunen. Terwijl we daarmee bezig zijn groeit het MT als team, wat de ODRU alleen maar te goede kan komen. Tot nu toe is het voor de individuen en voor het team al een zeer waardevol traject geweest!
Zo af en toe konden we gelukkig even tijdens een oefening genieten van het mooie weer want ook in de Lage Vuursche was het prachtig wit gisteren. De dag hebben we afgesloten met een heerlijk diner in het restaurant waarbij de we intensieve dag nog even goed af konden sluiten.
Elisa Biemold

4e Module: Moreel kompas, wat en hoe te ontwikkelen? Vrijdagmiddag 19 februari 2016

In deze module lichten we - aan de hand van een reeks aansprekende filmbeelden – ons leiderschapsmodel toe (de reis van de held) en gaan we dieper in op de spanningsvolle situaties waarmee je als verantwoordelijk bestuurder of manager te maken krijgt. Deze ‘leiderschapsparadoxen’ los je niet op door steeds 1 van beide uitersten te kiezen, hoe verleidelijk dat vaak ook is, maar door op een ander niveau tot integratie van de tegenstellingen te komen. Het moreel kompas en “het machtskruis” zijn daarin belangrijke hulpmiddelen. Deze module zou je bijna een ‘mini-retraite’ kunnen noemen, vanwege de diepgaande inzichten die in deze module kunnen worden opgedaan over persoonlijke ontwikkeling.
Introducties: Johan Bouwmeester en Marianne Luyer

5e module: De rol van waarden in veranderprocessen, vrijdagmiddag 18 maart 2016

In deze module vertalen we de opgedane inzichten naar de praktijk – uw praktijk. An Verlinde is als geen ander in staat om ons mee te nemen in de zoektocht naar gepassioneerd zijn en werken vanuit de ziel. Over het inzetten van het gesprek of de zoektocht naar waarden als een krachtig en effectief instrument van verandering in organisaties. Waarom doe je wat je doet? En hoe breng je de gehele organisatie in beweging? Hoe om te gaan met macht? In deze module kijken we naar de verbindende functie van waarden en de empowerment die ermee teweeg gebracht kan worden.
Gesprekspartner: Dr. An Verlinde, filosofe, verpleegkundige, criminologe, antropologe

6e Module: Waardegedreven leiderschap in de praktijk. vrijdagmiddag 22 april 2016

In deze laatste module onderzoeken we waardegedreven leiderschap in de praktijk. Onze gesprekspartner is een perfect voorbeeld hiervan en representant van een nieuwe generatie publieke leiders die ons de weg wijzen naar de toekomst. Daarbij is met name interessant hoe de “zachte kant” van moreel leiderschap wordt gecombineerd met daad- en vormkracht.
Ruben van Zwieten (1983) –predikant en oprichter van De Nieuwe Poort aan de Claude Debussylaan - café-restaurant/werkplek/cultureel centrum en social enterprise ineen. Verkoopt fitness voor de geest-abonnementen aan bedrijven. Laat topmensen in Nederland reflecteren op leven, werk en samenleven. Is Lid van de Monitoring Commissie Code Banken en columnist bij het Financiële Dagblad.
Door het NRC handelsblad is Ruben uitgeroepen tot één van de 10 beloftes voor de komende 10 jaar. De Nieuwe Poort werd in 2013 opgericht door predikant-ondernemer Ruben van Zwieten en is een voortzetting van Zingeving Zuidas. Hiernaast schrijft hij wekelijks een column in het FD.
Gesprekspartner: Ds. Ruben van Zwieten, ondernemer en predikant, initiatiefnemer De Nieuwe Poort, Amsterdam Zuidas
Kort verslag van de bijeenkomst over Waardegedreven Leiderschap in de praktijk

Eerdere workshops

U kunt hier lezen over eerder gehouden workshops in seizoen 2014-2015, 2013-2014 en 2012-2013.