MLI Intermanagement
Sturen op verandering
Gerard Philipestraat 13
1325 LL Almere
T
E
+31 6 53783868

Het Netwerk

Marianne Luyer

Marianne Luyer is sinds 1991 directeur/eigenaar van MLI Intermanagement BV. Zij heeft dit bureau opgericht met Harry Minnema. Na enkele jaren besloot Harry Minnema uit het bureau te stappen, en vanaf dat moment heeft zij dit bureau verder opgebouwd. Marianne Luyer is ondernemend, creatief en maatschappelijk betrokken. Zij weet verbinding te brengen, met name daar waar het evenwicht tijdelijk zoek is, en door haar eerlijkheid en doortastendheid weet zij oplossingsgericht te werken in een omgeving waarin conflicten zich manifesteren. Zij combineert maatschappelijke/bestuurlijke functies met haar professionele werk.

Johan Bouwmeester

Johan heeft vele jaren tot op directieniveau in diverse lijn- en programmamanagementfuncties gewerkt bij de overheid en is een sterke sparringpartner voor bestuur en hoger management. Johan wordt gedreven door de scheppende kracht van de mens, is ruim van geest en een creatief denker, met lef om baanbrekende verandering in gang te zetten en tot resultaat te brengen. Binnenlands Bestuur heeft Johan uitgeroepen tot Topinfluencer 2011.
Marianne en Johan hebben in 2015 de Maatschap voor Waardegedreven Leiderschap, OnTheGood opgericht. Zie waardegedrevenleiderschap.nl

Marc van den Hoop

Marc van den Hoop is een ervaren manager die trainingen geeft aan de hand van het Double Healix Model. Hij ondersteunt zijn verhaal met inspirerende beelden uit films. Het model is gebaseerd op het verhaal van de Reis van de Held van Joseph Campbell en verder ontwikkeld door Manfred van Doorn. Marc is nieuwsgierig, analytisch, een echte denker die graag met mensen werkt. Zijn carričre is veelzijdig: van wetenschapper en manager van een beleidsafdeling van het RIVM, naar facility manager. Het gaat Marc om mensen: ‘Als je voor mensen iets wilt betekenen, moet je je verdiepen in wat hen beweegt en wat ze nodig hebben om te groeien.’

prof. dr. Goos Minderman

Goos Minderman heeft een lange geschiedenis in overheid en middenveld: Vluchtelingenwerk, IKON en een korte tijd als Eerste Kamerlid. Minderman doet veel evaluaties van raden van toezicht en raden van commissarissen en adviseert en begeleid deze raden in hun eigen verbeterslagen. Hij publiceert veel – zowe wetenschappelijk als opiniërend – over toezicht in Nederland. Zijn boeken genaamd “Waar is de raad van toezicht?” worden veel aangehaald en gebruikt.

Paul van der Plas

Paul van der Plas is op zijn terrein een persoonlijkheid die in staat is om mensen in beweging te brengen en te inspireren. Hij heeft de opleiding 'Academie voor Expressie door Woord en Gebaar' (Utrecht) afgerond en daarna diverse trainingen gevolgd (clowntechniek, acrobatiek, diverse trainingen bij Augusto Boal, trainingen psychodrama). Het tot stand brengen van interactie vormt een rode draad in zijn stijl van werken. Uitgangspunt is dat mensen elkaar veel te vertellen hebben en veel van elkaar kunnen leren. Het bieden van een kader waarin creativiteit en effectiviteit in balans zijn speelt daarin een belangrijke rol.
De kracht van Paul is zijn eigen enthousiasme dat, toegepast op de persoon, de groep, als ook op de organisatie, gericht werkt. Paul is een zeer ervaren trainer, acteur, coach en begeleider van intervisiegroepen.

Henk ten Voorde

Als mens en psycholoog geďnteresseerd in de dieperliggende beweegredenen van de organisatie in de mens & de mens in de organisatie. Is gespecialiseerd in psychologisch onderzoek, HRM-advies, afname van metingen ten behoeve van organisatiediagnose & ontwikkeling van wetenschappelijk verantwoorde metingen. In deeltijd werkzaam als docent aan de vakgroep Klinisch- & Gezondheidspsychologie van de Universiteit Leiden. Heeft ervaring als management consultant en eerstelijnstherapeut.

Olaf Smits van Waesberghe

Directeur Nationaal Register. Verantwoordelijk voor businessdevelopment, non-executive search en het governance kenniscentrum.