MLI Intermanagement
Sturen op verandering
Gerard Philipestraat 13
1325 LL Almere
T
E
+31 6 53783868

Leiderschapsprogramma: van maakbaarheid naar kwetsbaarheid nr 3 najaar 2014 - voorjaar 2015

We leven in turbulente tijden, waarin op allerlei fronten zich crises manifesteren: politiek, bestuurlijk, financieel, economisch, maatschappelijk en ecologisch piept en kraakt het. Iedereen voelt aan dat wezenlijke doorbraken nodig zijn om de samenleving ook in de toekomst vitaal te houden. Topmanagers en bestuurders die werkzaam zijn in het publieke domein staan vaak in het oog van de orkaan.
Van hen wordt visie, koers en daadkracht verwacht. Maar de eisen die aan hen worden gesteld zijn vaak tegenstrijdig. Enerzijds moeten bijvoorbeeld kosten worden gereduceerd, maar anderzijds wordt ook een kwaliteitsimpuls gevraagd. Of wordt van de bestuurder verwacht dat hij in goed contact staat met ‘de werkvloer’ of de ‘klant’, terwijl aan de andere kant schaalvergroting of juist krimp aan de orde is.
Lees verder

Overzicht bijeenkomsten najaar 2014 - voorjaar 2015

1e Module: de praktijk van Macht en het Moreel Kompas, vrijdagmiddag 26 september 2014

Over de spanning tussen waardegedreven leiderschap en macht. Heeft Machiavelli toch gelijk? Een interactieve workshop over de adviezen van Machiavelli, Gracian, Nietzsche, Sartre. Over de relaties tussen macht en moraal. En de spanning die hiertussen kan bestaan. Is macht a-moreel? En wat is leiderschap dan? Hoe beweeg ik zelf in dat spanningsveld? U bent de macht die u vertegenwoordigt. Wat betekent dat voor mijn stijl van leiderschap? En hoe verhoudt mijn waardesysteem zich tot die van mijn eigen organisatie en mijn omgeving?
Gesprekspartner: Dr. Paul Meijs, over Macht en Machiavelli.
Lees het verslag van de bijeenkomst Macht en Moraal

2e Module: transitie in bedrijf, de paradox opbouw- afbraak, vrijdagmiddag 31 oktober 2014

Over het vermogen om de bestaande orde te veranderen, over het veranderen van het zelfbeeld van de organisatie, omgaan met crisis, mensen ontslaan, rouwproces, functionele wreedheid, in combinatie met het vermogen om te enthousiasmeren, te (re-)vitaliseren, en de organisatie mee te nemen naar een situatie van duurzame groei en ontwikkeling. Over het belang van het leiding geven aan het proces van heroriëntatie op de werkelijkheid binnen organisaties.
Gesprekspartner: Dr. Jan Willem Brinkman, over het lessen uit het leger: Transitie in bedrijf.
Bent u geïnteresseerd? Meldt u dan snel aan, het aantal plaatsen is beperkt!

3e Module:, De reis van de held, vrijdagmiddag 21 november 2014

Over het omgaan met paradoxale situaties, de ontwikkeling van moreel leiderschap en het overwinnen van de innerlijke dualiteit. In deze module richt de aandacht zich op de persoonlijke vraagstukken die gepaard gaan met leiding geven aan transformatieprocessen. Elke crisis is een kans als deze begrepen wordt als een noodzakelijk element van ontwikkeling: om het nieuwe mogelijk te maken moet er eerst iets sterven. Dat kan betrekking hebben op onze werkomgeving, of op onszelf. Als we deze persoonlijke ontwikkeling zien als “de reis van de held”, welk type held bent u dan en vanuit welke waarden handelt u? In welke archetypes herkent u zichzelf en welke leiderschapsthema’s zijn daaraan verbonden?
Gesprekspartners: Dr.ir. Marc van den Hoop, over de essentiële momenten van leiderschap. Drs. Johan Bouwmeester over archetypen van leiderschap.
Kort verslag van de bijeenkomst over De Reis van de Held

4e module: Omgaan met de tijd, de functie van waarden in veranderprocessen, vrijdagmiddag 23 januari 2015

Iedereen herkent het dilemma van de korte termijn druk om allerlei deadlines te halen en de wens om op langere termijn te sturen. ‘De democratische leider creëert rust, de tirannieke leider creëert enorme werkdruk zodat niemand de tijd heeft om na te denken’.
Gesprekspartner: Joke Hermsen
Kort verslag van de bijeenkomst over Kairos en Chronos met Joke Hermsen

5e module: De rol van waarden in transitieprocessen, vrijdagmiddag 23 januari 2015

Over gepassioneerd zijn en werken vanuit de ziel. Over het inzetten van het gesprek of de zoektocht naar waarden als een krachtig en effectief instrument van verandering in organisaties. Waarom doe je wat je doet? En hoe breng je de gehele organisatie in beweging? Hoe om te gaan met macht? In deze module kijken we naar de verbindende functie van waarden en de empowerment die ermee teweeg gebracht kan worden.
Gesprekspartners: Dr. An Verlinde over “zingeving als sleutel tot resultaatgericht handelen”
Kort verslag van de bijeenkomst met An Verlinde

6e Module: Naar maatschappelijke impact: de paradox centrum – omgeving, vrijdagmiddag 22 mei 2015

Over zelfvertrouwen, bedrijfsmatig succes, branding van de organisatie en het merk, en de gemeenschap dienen. Stakeholder oriëntatie, vergevingsgezindheid, loslaten, rekening houden met toekomstige generaties en zorgen voor positionering en profiliering van de eigen organisatie. Van stakeholder naar shareholder. Gesprekspartner: Prof. dr. Cees Zwart over praktisch idealisme
Kort verslag van de bijeenkomst met Cees Zwart

Leiderschaps Event: Verlangen naar Vrijheid: varen op het innerlijk kompas

Op donderdag 15 mei 2014 organiseerden Marianne Luyer en Johan Bouwmeester in het kader van hun leergangen Waardegedreven Leiderschap een Leiderschap Event in het Singer Museum, Laren.
Met als speciale gast Dr. An Verlinde, antropologe en sociaal psychologe; expert op het gebied van de betekenis van waarden en drijfveren in veranderingsprocessen.
Lees het verslag van de bijeenkomst 15 mei 2014.
Lees het pamflet.

Leergang Waardegedreven leiderschap, varen op het moreel kompas

Over een wereld in transitie. Praktisch idealisme. Op weg naar noöcratie, module 6, 17 januari 2014
Gastspreker Prof. Dr. Cees Zwart, raadgever
Prof. dr. Cees Zwart (1934) was hoogleraar sociale pedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en hoogleraar organisatie-ontwikkeling en menselijke kwaliteit aan de Katholieke Universiteit Brabant (Tias Business School).
Kasteel Huize Harmelen
In zijn onlangs verschenen pamflet ‘Het licht is de dageraad van de toekomst’, gaat prof. dr. Cees Zwart in op het belang van morele statuur. Hij noemt dat – in deze tijd - een van de belangrijkste transitiedossiers. Gebodsethiek wordt vervangen door situatie ethiek (zie hierover ook M. Sandel, Rechtvaardigheid). Morele statuur en eigenstandigheid zullen dan niet in eerste instantie bepaald worden door naleving van uiterlijke geboden en verboden, maar door ontwikkeling van een goed functionerend innerlijk moreel kompas. In ons boek over waardegedreven leiderschap¹ staat het moreel kompas centraal. Meer informatie
Lees het Praktisch idealisme verslag.

Eerdere workshops

U kunt hier lezen over eerder gehouden workshops in 2013 en 2012.