MLI Intermanagement
Sturen op verandering
Gerard Philipestraat 13
1325 LL Almere
T
E
+31 6 53783868

Leiderschapsprogramma: van maakbaarheid naar kwetsbaarheid - Leergang V 2016-2017

We leven in turbulente tijden, waarin op allerlei fronten zich crises manifesteren: politiek, bestuurlijk, financieel, economisch, maatschappelijk en ecologisch piept en kraakt het. Iedereen voelt aan dat wezenlijke doorbraken nodig zijn om de samenleving ook in de toekomst vitaal te houden. Topmanagers en bestuurders die werkzaam zijn in het publieke domein staan vaak in het oog van de orkaan.
Van hen wordt visie, koers en daadkracht verwacht. Maar de eisen die aan hen worden gesteld zijn vaak tegenstrijdig. Enerzijds moeten bijvoorbeeld kosten worden gereduceerd, maar anderzijds wordt ook een kwaliteitsimpuls gevraagd. Of wordt van de bestuurder verwacht dat hij in goed contact staat met ‘de werkvloer’ of de ‘klant’, terwijl aan de andere kant schaalvergroting of juist krimp aan de orde is.
Met grote regelmaat staan leiders voor paradoxale situaties en dilemma’s waarin richting gekozen moet worden of knopen worden doorgehakt. Hoe vergroten moderne leiders hun koersvastheid? Welke morele onderleggers hanteren zij hierbij? Hoe blijf je staande in situaties waarin de eenzaamheid aan de top, die bedwelmend prettig kan zijn, ook de nodige valkuilen met zich meebrengt? Op welke diepere gronden baseert een succesvol leider de koers van de instelling waaraan leiding wordt gegeven, of motiveert hij of zij pijnlijke keuzes?
Lees verder

"Ik kan deze leergang van harte aanbevelen: inhoudelijk biedt dit traject waardevolle inzichten en verdieping vanuit verschillende invalshoeken op waardegedreven leiderschap. De leergang is wezenlijk anders dan andere leiderschapstrainingen, omdat je, letterlijk zeer wezenlijk, vanuit eigen diepste waarden, zélf ter sprake komt. Dat raakt de kern, gaat in die zin kennis en vaardigheden te boven, en verrijkt je daarmee niet alleen in je professionele leidinggevende rol, maar ook als mens. De bijeenkomsten in het kasteeltje te Harmelen zijn intiem, gevarieerd en altijd buitengewoon inspirerend. Johan en Marianne hebben het vermogen om zeer dienstbaar te zijn, ze stellen de praktijk van de deelnemers altijd centraal. De prijs-kwaliteitsverhouding van deze leergang is bovendien zeer aantrekkelijk."
Drs. Gert Nijmeijer, voorzitter College van Bestuur PCBO Apeldoorn, juli 2016.

Data bijeenkomsten

ModuleTitelDatum
Module IDienend leiderschap en Machiavelli, de praktijk en het moreel kompasvrijdag 7 oktober 2016
Module IIStilstaan bij verandering: over het belang van Kairosvrijdag 2 december 2016
Module IIIMoreel kompas, wat en hoe te ontwikkelen?vrijdag 13 januari 2017
Module IVDe oplossing is het probleem niet!vrijdag 17 februari 2017
Module VReinventing the way we operatevrijdag 17 maart 2017
Module VIWaardegedreven leiderschap in de praktijkvrijdag 21 april 2017

Overzicht bijeenkomsten najaar 2016 - voorjaar 2017

1e Module: Dienend leiderschap en Machiavelli, de praktijk en het moreel kompas, vrijdagmiddag 7 oktober 2016

In deze module zoeken we de spanning op tussen moraliteit en macht. Hoe is het om leiding te geven vanuit dienend leiderschap in een omgeving die zich kenmerkt door belangen en macht? Hoe ga ik zelf om met het dilemma- macht en moraliteit? U bent de macht die u vertegenwoordigt. Wat betekent dat voor mijn stijl van leiderschap?
Onze gastspreker drs. Elmer Mulder, heeft als voorzitter Raad van Bestuur van VU medisch Centrum daar ervaring mee. Als boegbeeld van het dienend leiderschap werd hij geconfronteerd met onbetrouwbaarheid en valkuilen. Wat heeft hij ervan geleerd en wat kunnen wij daarvan leren?
Gesprekspartner: Drs. Elmer Mulder, vm voorzitter RvB VU medisch centrum
Verslag bijeenkomst 7 oktober 2016 Harmelen Elmer Mulder

2e Module: Stilstaan bij verandering: over het belang van Kairos, vrijdagmiddag 2 december 2016

Een nieuwe bevlogenheid. Over de Griekse god van het ‘geschikte ogenblik’ en de juiste menselijke maat. Joke Hermsen houdt een bevlogen betoog over de betekenis van Kairos in deze tijd waarin de samenleving zich in een overgangsfase lijkt te bevinden van een tijdperk waarin individualisering en rationalisering dominante waarden waren, naar een tijdperk waarin andere waarden en oplossingen dominant zullen worden. En waarin Kairos ons kan helpen in het vinden van “nieuwe vormen van samenleven en naar nieuwe, harmoniserende verhoudingen teneinde de wereld bewoonbaar en leefbaar te houden”
In deze tweede module van de leergang staan we vanuit dit perspectief stil bij de kernvraag van deze leergang: hoe creëer je in deze turbulente tijden voldoende ‘mentale ruimte’ om stil te staan bij wat er om je heen gebeurt en vanuit welke overtuigingen of diepere drijfveren je daarop reageert.
Gesprekspartner: Dr. Joke Hermsen, filosofe, letterkundige, schrijver
Verslag bijeenkomst 2 december 2016 Harmelen Joke Hermsen

3e Module: Moreel kompas, wat en hoe te ontwikkelen? Vrijdagmiddag 13 januari 2017

In deze module lichten we - aan de hand van een reeks aansprekende filmbeelden – ons leiderschapsmodel toe (de reis van de held) en gaan we dieper in op de spanningsvolle situaties waarmee je als verantwoordelijk bestuurder of manager te maken krijgt. Deze ‘leiderschapsparadoxen’ los je niet op door steeds 1 van beide uitersten te kiezen, hoe verleidelijk dat vaak ook is, maar door op een ander niveau tot integratie van de tegenstellingen te komen. Het moreel kompas en “het machtskruis” zijn daarin belangrijke hulpmiddelen. Deze module zou je bijna een ‘mini-retraite’ kunnen noemen, vanwege de diepgaande inzichten die in deze module kunnen worden opgedaan over persoonlijke ontwikkeling.
Lees: Het moreel kompas in paradoxale tijden
Introducties: Johan Bouwmeester en Marianne Luyer

4e Module: De oplossing is het probleem niet! Vrijdagmiddag 17 februari 2017

In deze module richten we onze aandacht op actuele vraagstukken rondom ethiek en integriteit en de betekenis van het “moreel kompas”. We gaan op zoek naar de achterliggende vraagstukken die “deze tijd van transities en transformaties” kenmerken en onderzoeken hoe moreel leiderschap van betekenis kan zijn voor het oplossen of op tafel krijgen van die vraagstukken. En wat dat vraagt van de managers en leiders die verantwoordelijkheid dragen in organisaties.
Lees: Het moreel kompas en Integriteit
Gesprekspartner: Dr. Edgar Karssing, universitair hoofddocent Ethiek en Integriteit, Nijenrode

5e module: Reinventing the way we operate, vrijdagmiddag 17 maart 2017

In deze module vertalen we de opgedane inzichten naar de praktijk – uw praktijk. Laat je inspireren door de inzichten en ervaringen van ondernemer Philip Lomans (Netvlies), die in snel tempo een middelgroot bedrijf heeft opgericht vanuit focus en waarden.
Philip Lomans is als geen ander in staat om ons mee te nemen in de zoektocht naar gepassioneerd zijn en werken vanuit passie. Hoe gesprekken en echte aandacht een krachtig en effectief instrument zijn van verandering in organisaties. Waarom doe je wat je doet? En hoe breng je de gehele organisatie in beweging? Hoe om te gaan met tegenslag en macht? In deze module kijken we naar de verbindende functie van waarden en de empowerment die ermee teweeg gebracht kan worden.
Lees: Reinventing the way we operate
Gesprekspartner: Philip Lomans, ondernemer, lid van het European Leadership Platform

6e module: Waardegedreven leiderschap in de praktijk, vrijdagmiddag 21 april 2017

In deze laatste module onderzoeken we waardegedreven leiderschap in de praktijk. Onze gesprekspartner is een perfect voorbeeld hiervan en representant van een nieuwe generatie publieke leiders die ons de weg wijzen naar de toekomst. Daarbij is met name interessant hoe de “zachte kant” van moreel leiderschap wordt gecombineerd met daad- en vormkracht.
Ruben van Zwieten (1983) –predikant en oprichter van De Nieuwe Poort aan de Claude Debussylaan - café-restaurant/werkplek/cultureel centrum en social enterprise ineen. De Nieuwe Poort werd in 2013 opgericht door predikant-ondernemer Ruben van Zwieten en is een voortzetting van Zingeving Zuidas.
Ruben van Zwieten verkoopt ‘fitness voor de geest’-abonnementen aan bedrijven. Laat topmensen in Nederland reflecteren op leven, werk en samenleven. Lid Monitoring Commissie Code Banken en een van de meest invloedrijke mensen voor de toekomst volgens het NRC en de Volkskrant.
Lees: Uitnodiging 21 april 2017 blok 6 Ruben van Zwieten
Gesprekspartner: Ds. Ruben van Zwieten, ondernemer en predikant, initiatiefnemer De Nieuwe Poort, Amsterdam Zuidas en Rotterdam Weena

Eerdere workshops

U kunt hier lezen over eerder gehouden workshops in seizoen 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014 en 2012-2013.