MLI Intermanagement
Sturen op verandering
Gerard Philipestraat 13
1325 LL Almere
T
E
+31 6 53783868

Waardegedreven Leiderschap, dansen met licht en duisternis - Leergang VI 2018-2019

Ons programma ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’, heeft 5 jaar plaatsgevonden in Harmelen. Dit programma heeft hoge evaluaties ontvangen en vrijstellingen voor diverse (post-HBO/Academische)opleidingen. De bijeenkomsten zijn bijzonder, niet alleen door de inhoudelijke verdieping, maar ook vanwege de sfeer in Kasteel Huize Harmelen en de ontmoeting met deelnemers. De thematiek is uitnodigend en het programma draagt bij aan versterking van het persoonlijk leiderschap.
Met regelmaat staan leiders voor paradoxale situaties en dilemma’s waarin richting gekozen moet worden of knopen worden doorgehakt. Hoe vergroten moderne leiders hun koersvastheid? Welke morele onderleggers hanteren zij hierbij? Hoe blijf je staande in situaties waarin de eenzaamheid aan de top, die bedwelmend prettig kan zijn, ook de nodige valkuilen met zich meebrengt? Op welke gronden baseer je als leider de koers van de organisatie, worden pijnlijke keuzes gemotiveerd en neem je je organisatie mee?
Dit tijdperk vol verandering, waarin vele waarden en overtuigingen botsen, vergt dat leiders zowel kwetsbaar, krachtig als geloofwaardig zijn. Dat is lang niet zo eenvoudig als het misschien klinkt, zeker niet als het écht spannend wordt en de leider getest wordt op zijn karakter. Ben je in staat de rug recht te houden en niet te zwichten voor andermans machtsvertoon of weerstand? En in hoeverre ben je zélf in staat verleidingen van de macht te weerstaan? Leiderschap in deze tijd vereist moed, wijsheid, zelfbeheersing en rechtvaardigheid, kortom een goede balans tussen de kardinale deugden.
Lees verder

Data bijeenkomsten

ModuleTitelDatum
 Presentatie van ons nieuwe leiderschapsprogrammavrijdag 1 juni 2018
Module 1Dansen met licht en duisternis, de actualiteitvrijdag 14 september 201
Module 2Het denken van de mensvrijdag 2 november 2018
Module 3Waarden en werkelijkheidvrijdag 7 december 2018
Module 4Kwaliteit van Karaktervrijdag 25 januari 2019
Module 5Reinventing the way we operatevrijdag 15 maart 2019
Module 6Waardegedreven leiderschap in de praktijkvrijdag 19 april 2019

Overzicht bijeenkomsten najaar 2018 - voorjaar 2019

1e Module: Dansen met licht en duisternis, de actualiteit, vrijdag 14 september 2018

In deze module zoeken we de spanning op tussen licht en duisternis. Het vermogen om te kunnen kijken naar de dynamiek van goed en kwaad is het begin van waardegedreven leiderschap. De betekenis van dit tijdperk voor het leiderschap verkennen we in dit blok. Het gaat om het vermogen betekenis te geven en innerlijke integriteit te tonen, het ontwikkelen van waardenbewustzijn en kwaliteit van karakter.
Gesprekspartner: Ds. Ruben Zwieten, ondernemer en predikant, initiatiefnemer De Nieuwe Poort, Amsterdam Zuidas.

2e Module: Het denken van de mens, vrijdag 2 november 2018

Als het gaat om betekenisgeving en innerlijke integriteit is het van belang om te begrijpen wat ons als mensen drijft. Ons (on)bewustzijn is geladen met waarden uit de cultuur waarin we opgroeien, onze hersenen kennen een evolutionaire ontwikkeling en uit de filosofie weten we dat verlangen en begeerte, net als angst, impulsen geven aan ons gedrag. Het ochtend programma wordt besteed aan het verkennen van zowel ons (on-)bewust waardesystemen, de werking van de hersenen en de betekenis van de kennis van goed en kwaad, ofwel, de vrije wil.
Gesprekspartner: dr. Paul Meijs, politiek filosoof Universiteit van Tilburg en daarvoor aan de Universiteit van Nijmegen. Doceert filosofie in relatie tot economie.

3e Module: Waarden en werkelijkheid, vrijdag 7 december 2018

In dit programma onderdeel staan waarden centraal. De ochtend wordt benut om te verkennen wat waarden zijn, of er verschillende soorten waarden zijn en waaraan waardesystemen te herkennen zijn. Wat is er te ontdekken over ons eigen waardesysteem? Dit zijn de bouwstenen voor waardegedreven leiderschap. De middag wordt benut om te verkennen welke waarden op dit moment in onze

4e Module: Kwaliteit van Karakter, vrijdag 25 januari 2019

In deze module lichten we - aan de hand van een reeks aansprekende filmbeelden ons leiderschapsmodel toe (de reis van de held) en gaan we dieper in op de spanningsvolle situaties waarmee je als verantwoordelijk bestuurder of manager te maken krijgt. Deze ?leidersÐhapsparadoxeY? los je Yiet op door steeds ééY |aY deide uitersten te kiezen, hoe verleidelijk dat vaak ook is, maar door op een ander niveau tot iYtegratie |aY de tegeYstelliYgeY te koweY. Het woreel kowpas eY ?het waÐhtskruis? zijn daarin belangrijke hulpwiddeleY. Deze wodule zou je dijYa eeY ?wiYi-retraite? kunnen noemen, vanwege de diepgaande inzichten die in deze module kunnen worden opgedaan over persoonlijke ontwikkeling.
Introducties: Johan Bouwmeester en Marianne Luyer

5e module: Reinventing the way we operate, vrijdag 15 maart 2019

In deze module vertalen we de opgedane inzichten naar de praktijk – uw praktijk. Laat je inspireren door de inzichten en ervaringen van ondernemer Philip Lomans (Netvlies), die in snel tempo een middelgroot bedrijf heeft opgericht vanuit focus en waarden. Philip Lomans is als geen ander in staat om ons mee te nemen in de zoektocht naar gepassioneerd zijn en werken vanuit de ziel. Hoe gesprekken en echte aandacht een krachtig en effectief instrument zijn van verandering in organisaties. Waarom doe je wat je doet? En hoe breng je de gehele organisatie in beweging? Hoe om te gaan met tegenslag en macht? In deze module kijken we naar de verbindende functie van waarden en de empowerment die ermee teweeg gebracht kan worden.
Gesprekspartner: drs. Philip Lomans, ondernemer, directeur Netvlies Internetdiensten

6e module: Waardegedreven leiderschap in de praktijk, vrijdagmiddag 19 april 2019

In deze laatste module onderzoeken we waardegedreven leiderschap in de praktijk. Onze gesprekspartner is een perfect voorbeeld hiervan en representant van een nieuwe generatie publieke leiders die ons de weg wijzen naar de toekomst. Daarbij is met name interessant hoe de ?zaÐhte kaYt? |aY woreel leidersÐhap ?ordt gecombineerd met daad- en vormkracht.
Gesprekspartner: Merlijn Twaalfhoven, een uitermate veelzijdige muzikant en componist, die mensen letterlijk en figuurlijk in beweging brengt.

Eerdere workshops

U kunt hier lezen over eerder gehouden workshops in seizoen 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014 en 2012-2013.